تدوين استاندارد ملي و مشارکت در استانداردهاي بين المللي (شناسه خدمت 10031455000)

مشارکت در تدوین استاندارد ملی(10031455100)
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی(10011455101)

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا ( شناسه خدمت 10031457000)

نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-صدور پروانه (10031457100)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-تمدید/تجدید پروانه(10031457100)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-اصلاح پروانه
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل- تعلیق پروانه(10031457102)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل(10031457103)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-رفع تعلیق پروانه
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-صدور مجوز
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-صدور مجوزاستفاده از نشان نانو
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد - شهربازی (10031457105)
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد- آسانسور(10031457104)
نظارت برکیفیت خدمات واحدهای انرژی(10031457108)
صدور پروانه های کاربرد نشان حلال(10031457112)
پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد
نظارت بر کیفیت دیگ های بخار(10031457106)
نظارت بر ترمینال عرضه سوخت گاز سی ان جی(10031457107)
نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه(10031457109)
نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه(10031457110)

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی (شناسه خدمت 10031459000)

پلمپ گذاری وسایل توزین سبک در واحدتولیدی و بازار(10031459101)
آزمون نازلهای سوخت مایع (10031459102)
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک(10031459103)
نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول(10031459105)
صدور گواهینامه کالیبراسیون(10031459104)
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (10031459100)

تاييد صلاحيت اشخاص حقیقی و حقوقی(شناسه خدمت 13011456000)

تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار-صدور(13011456100)
تایید صلاحیت شرکت های متقاضی پیش نویس استاندارد
تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار(13011456103)
تائیدصلاحیت مدیران کنترل کیفیت -صدور(13011456105)
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت-تمدید
تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده(13011456102)
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد - صدور(13011456104)
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد - تمدید
تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار-تمدید
تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسی - تمدید
تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسی - صدور(13011456101)

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی(شناسه خدمت 10031458000)

نمونه برداری از فرآورده هاومشتقات نفتی ومیعانات گازی صادراتی
صدور کد استاندارد سازی فراورده های نفتی(13031458102)
صدور گواهی ثبت کالا،برند و صادرکننده برتر(10031458104)
تعیین ماهیت کالا وارده /صادره(10031458101)

آموزش(شناسه خدمت 18051941000)

آموزش استاندارد سازی برون سازمانی (18051941100)
آموزش کارشناسان استاندارد(18051941101)
آموزش مسئولین کنترل کیفیت(18051941101)

ارتباط به ارباب رجوع و مصرف کنندگان

رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان / گزارش هاي مردمي