تلفن اداره کل: 3-32480501 - 017

داخلی : 304 


تلفن گویا: 1517

  
پست الکترونیکی :
Golestan@inso.gov.ir

نمابر : 32480512 - 017
 
برای ارتباط با آدرس زیر مکاتبه نمایید.

گرگان - میدان بسیج - سایت اداری - اداره کل استاندارد گلستان

ملاقات عمومی روزهای سه شنبه از ساعت 9 الی 15