گزارش تصویری

بيشتر

يكشنبه1400/1/15

11:51:3

287

مدیرکل استاندارد گلستان در نخستین روز از هفته استاندارد در واحد تولیدی دلند الکتریک، حضور یافت.