گزارش تصویری بيشتر

دیدار کارکنان استاندارد با مادران دو شهید ۸ سال دفاع مقدس

دیدار کارکنان استاندارد با مادران دو شهید ۸ سال دفاع مقدس
1400/1/15 یکشنبه