نام این شهرستان كه بعد از گرگان مهمترین شهر استان محسوب می شود از نام گنبد قابوس بن وشمگیر گرفته شده است كه مقبره وی نیز در شمال شهر قرار دارد.
مساحت این شهرستان حدود 5071 كیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر 286620 نفر است. مهمترین مراكز گردشگری و باستانی این شهرستان عبارتند از: تالاب های بین المللی آلماگل، آلاگل و آجی گل بازارچه مرزی اینچه برون، یاریم تپه، گبری قلعه، برج قابوس، شهر باستانی جرجان، امام زاده یحیی بن زید و بقعه دانشمند شهرستان گنبد كاووس را می توان كرسی مطالعات باستان شناسی استان دانست و پروژه های شهر قدیم جرجان و دیوار گرگان همه ساله در این شهرستان صورت می پذیرد.

روند شکل گیری اداره استاندارد شهرستان گنبدکاووس:

اداره استاندارد شهرستان گنبدکاووس در اردیبهشت سال 1391 جهت پاسخگویی به همشهریان محترم و واحدهای مستقر شرق استان (خان ببین تا مراوه تپه ) در شهرستان گنبد کاووس افتتاح شد.

ساختمان اداره استاندارد شهرستان گنبد کاووس به آدرس بلوار پاسداران (17 شهریور شرقی)  نبش تقاطع دلگشا، در دوطبقه به مساحت حدود 300 مترمربع می باشد.

در حال حاضر این اداره با 5 پرسنل کلیه عملیات اجرایی و مأموریت های سازمانی شرق استان را در حیطه وظایف تعریف شده انجام می دهد.


وظایف اداره استاندارد شهرستان گنبدکاووس
  • پذیرش درخواست و تشکیل پرونده تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدی شرق استان
  • پذیرش درخواست و تشکیل پرونده متقاضیان پروانه برای واحدهای شرق استان از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد و انجام بازرسی و مراحل صدور پروانه برای واحدهای دارای کارشناس فنی مرتبط و ارسال پرونده تکمیل شده به اداره کل استاندارد گلستان برای واحدهای فاقد کارشناس مربوط
  • تکمیل مدارک درخواست تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران  و ارسال به اداره کل استاندارد گلستان
  • انجام نمونه برداری کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری و ارسال به آزمایشگاه و صدور گواهینامه های انطباق صادراتی و یا COC   وارداتی
  • صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسورهای منطقه شرق استان گلستان
  • هماهنگی انجام بازرسی های شهربازی ها، پارکها و . . . منطقه شرق استان گلستان
  • هماهنگی انجام آزمون دوره ای وسایل سنجش سبک در منطقه شرق استان گلستان
  • بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف از جمله ساختمانی و معدنی، شیمیایی، بسته بندی و سلولزی
  • بازرسی و نمونه برداری از سطح بازار