روند شکل گیری اداره کل استاندارد گلستان:


در سال 1373 به دنبال استقلال جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی که منجر به برقراری ارتباطات گسترده بازرگانی بین ایران و این کشورها شد، ضرورت تاسیس نمایندگی استاندارد در منطقه گرگان و گنبد برای پاسخگویی به نیاز روزافزون صادرکنندگان در زمینه صدور گواهینامه های صادراتی و کنترل کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای صادرات و واردات احساس شد.
به همین منظور در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان دفتری در اختیار اداره کل استاندارد مازندران قرار داده شد. این دفتر در واقع شعبه استاندارد مازندران در گرگان بود.
در سال 1375 به منظور سهولت در انجام کار و ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان و واردکنندگان، دفتر استاندارد به پایانه صادراتی گرگان منتقل و در همان سال ساختمانی در محل ورودی پایانه گرگان اجاره و با جذب پرسنل جدید و تجهیز آزمایشگاه امکان آزمون تعدادی از کالاهای صادراتی نیز فراهم شد.
این روند تا پایان سال 1376 ادامه داشت تا اینکه در سال 1377 با انتزاع استان گلستان از مازندران، شعبه مذکور به اداره کل استاندارد گلستان تغییر نام داد. در بهار سال 1378 این تشکیلات به ساختمان واقع در خیابان ملاقاتی و در سال 1396 به محل فعلی اداره کل، -مجتمع اداری و آزمایشگاهی اداره کل استاندارد گلستان واقع در سایت اداری-، منتقل شد.
این اداره کل در بدو تاسیس، فعالیت خود را با امکانات آزمون تعدادی از کالاهای صادراتی (عمدتا صنایع غذایی و کشاورزی) آغاز نمود. در حال حاضر تعداد پرسنل شاغل در این اداره کل، 65 نفر شامل 41 پست تخصصی و 24 پست عمومی و همچنین 44 پست کارشناسی و 17 پست مدیریتی و 4 پست سایر می باشد. این مجتمع دارای آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی، میکروبیولوژی، بسته بندی، مهندسی پزشکی، انگ فلزات گرانبها، مصالح ساختمانی و معدنی، آزمایشگاه های ثابت و سیار اوزان و مقیاسها و آزمایشگاه پیش بسته بندی در حوزه کمیت می باشد که امکان آزمون تقریبا تمامی کالاهای تولیدی استان را فراهم نموده است.