نام و نام خانواگی: سید مهدی حسینی


تاریخ تولد: 1362
سوابق تحصیلی:
 1. کارشناسی ارشد ـ مهندسی صنایع ـ مهندسی صنایع
 2. کارشناسی ـ مهندسی صنایع (تولید صنعتی)
سوابق و فعالیتهای اجرایی:
 1. رییس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی اداره کل استاندارد گلستان
 2. کارشناس نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد گلستان
 3. کارشناس و مسئول تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار وشرکت های بازرسی استان گلستان
 4. مسئول ونماینده اداره کل در کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان
 5. کارشناس اداره کل کتابخانه های استان گلستان

عضویت در کمیته :
 1. عضویت در کمیته مدیریت عملکرد اداره کل
 2. عضویت در شورای اقامه نماز اداره کل
 3. عضویت در شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل
 4. عضویت در کمیته مدیریت هزینه و صرفه جویی اداره کل
 5. دبیر کمیته فنی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار اداره کل
 6. عضویت در کمیته اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار اداره کل
 7. سر ارزیاب فنی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استان
 8. عضویت در کمیته رسیدگی به اعتراضات و شکایات واحدهای تولید استان
 9. عضویت در کمیته صیانت از حقوق شهروندی اداره کل
 10. مشاور جوان مدیر کل در سال 94
 11. عضویت در کمیته مدیریت سبز اداره کل
 12. عضویت در کمیته نظارت استانی بر مصنوعات طلای اداره کل
 13. فرمانده پایگاه بسیج امام علی (ع) اداره کل