گزارش تصویری بيشتر

با حضور استاندار گلستان، آزمایشگاه همکار استاندارد افتتاح شد.

آزمایشگاه همکار استاندارد صفای کوثر گنبد کاووس با حضور استاندار گلستان، معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبد کاووس، ائمه جمعه و رئیس اداره استاندارد شهرستان گنبد کاووس افتتاح شد. این آزمایشگاه با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی با دستگاههای پیشرفته و بروز دنیا GC/Ms-MS و LC/Ms-Ms در زمینه تعیین ماهیت و آنالیز شیمیایی،فلزات سنگین و باقیمانده سموم به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد گلستان تایید صلاحیت شد.

با حضور استاندار گلستان، آزمایشگاه همکار استاندارد افتتاح شد.
1400/1/15 یکشنبه