گزارش تصویری بيشتر

واحد تولیدی استان گلستان، نمونه کشوری شد

معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان از معرفی واحد تولیدی بافه سیم، به عنوان واحد نمونه ملی استاندارد در سال 99 خبر داد.

واحد تولیدی استان گلستان، نمونه کشوری شد
1400/1/15 یکشنبه