social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

گزارش تصویری

بيشتر

پنجشنبه1401/1/25

11:21:0

290

کتاب داستان اروند و استاندارد

کتاب پیش رو، حاصل تعهدی سازمانی برای معرفی گوشه ای از وظایف استاندارد به عموم مردم و همچنین مسئولیتی اجتماعی برای آشنا نمودن آنان با حقوقشان است.
در انجام این تعهد و مسئولیت توامان، تلاش کردیم تا گامی نیز برای ادای دین به کودکان و نوجوانان مستعد استان گلستان برداشته باشیم. لذا طراحی این کتاب، به یکی از دانش آموزان مستعد گلستانی واگذار شد تا ضمن القای حس اعتماد به نوجوانان استان، گامی در جهت شکوفایی توان و استعدادهای ایشان برداشته باشیم.
کتاب قصه های «اروند و استاندارد»، محصول ذوق و هنر یک دانش آموز دبیرستانی است که مایل بود مسیر حرفه ای خود را با اثری در حوزه استاندارد و کودک، آغاز کند. از این حیث، این کتاب را اثری متعهدانه و مسئولانه -اگرچه نه کاملا حرفه ای- می دانیم و به آن می بالیم و امید می ورزیم این پروژه، آغازگر سلسله ای از کارهای خلاقانه، متعهدانه و مسئولانه در حوزه ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد باشد.
شایان ذکر است انتخاب نام «اروند» برای شخصیت این قصه، به احترام اقلیم سرزنده و رودهای خروشان ایران و همچنین نسلی است که برای دفاع از این مرز و بوم، در مقابل چشمان پرآب اروند جنگید و دفاع کرد و اینک اخلاف و بازماندگان این نسل پاک، نیاز به آموزش و توجهی ویژه دارد.
با آرزوی شکوفایی و بالندگی تمامی استعدادهای درخشان ایران عزیز در عرصه های ملی و بین المللی
روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان